Scandal pe milioanele de euro de la Primăria Craiova

eJobs
Dacă îți place acest articol, distribuie pe:

centru canin breasta Licitaţia de circa patru milioane de euro, organizată de Primăria Craiova pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare a fost suspendată. Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor a luat această decizie la sesizarea unei firme din Ploieşti, care a contestat documentaţia de atribuire a contractului.

Primăria Craiova are probleme cu licitaţia prin care vrea să delege către o firmă privată întreaga activitate legată de câinii fără stăpân din oraş, precum şi cea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare. La trei săptămâni după ce a publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice anunţul de participare pe data de 3 aprilie 2014, una dintre firmele participante, Coral Impex din Ploieşti, a contestat documentaţia de atribuire pe motiv că anumite cerinţe nu respectă legislaţia în vigoare. Societatea a solicitat suspendarea procedurii de atribuire a contractului şi completarea sau eliminarea anumitor prevederi din documentaţie. Unul dintre punctele atacate de Coral Impex se referă la lipsa cerinţei experienţei similare în ceea ce priveşte ecarisajul. Practic, firma a susţinut că primăria le-a cerut firmelor să dovedească experienţă doar în privinţa serviciilor de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.
Alt motiv de contestaţie a fost valoarea redevenţei, anume suma pe care firma câştigătoare trebuie să o plătească anual primăriei pentru că primeşte delegarea serviciilor din contract. „Prin caietul de sarcini, autoritatea contractantă a solicitat următoarele: redevenţa minimă anuală pentru serviciile concesionate – minimum 5% din valoarea contractuală; redevenţa bunurilor concesionate este de 11.809  lei pe lună. Potrivit art. 24 alin 4 din Codul Fiscal nu reprezintă active amortizabile bunurile  din domeniul public finanţate din surse bugetare. Întrucât pentru serviciile publice de dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare nu sunt concesionate bunuri, nu se datorează redevenţă pentru aceste servicii“, se arată în contestaţia firmei. Coral Impex a invocat şi o adresă din 2010 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice în care se spunea că perceperea unei redevenţe pentru activităţile de mai sus „nu numai că nu se justifică, dar poate induce practici anticoncurenţiale sau subvenţii încrucişate“.

Criterii disproporţionate

Alt aspect controversat se referă la numărul de deratizări pe care trebuie să-l efectueze firma câştigătoare. Coral susţine că regulamentul primăriei, care prevede intervenţia ori de câte ori este nevoie pentru stingerea unui focar, intră în contradicţie cu două ordine ale ministrului sănătăţii care prevăd intervenţii la un interval de maximum şase luni. Firma a solicitat ca termenul să fie clar precizat pentru a evita situaţia unui număr prea mare de intervenţii sau lipsa oricărei intervenţii.
Cea mai importantă cerinţă contestată a primăriei este aceea referitoare la factorii de evaluare a ofertelor care trebuie depuse până pe 27 mai. Societatea a considerat că acordarea a 75 de puncte din 100 pentru tarif şi doar 25 de puncte pentru criteriul tehnic duce la disproporţii. Disproporţie ar fi şi între valoarea mică a experienţei similare faţă de valoarea contractului care ar conduce la promovarea nonvalorilor, după cum susţine firma din Ploieşti. Tot nonvalorile ar fi promovate şi din cauza cerinţei privind cifra de afaceri, solicitarea primăriei fiind prea mică faţă de cât îi permite legea. Şi punctajul acordat ecarisajului la evaluarea ofertelor, de 44 de puncte, este considerat prea mare raportat la numărul de activităţi. Contestaţia a ajuns la sediul Primăriei Craiova pe 15 aprilie, iar două zile mai târziu, CNSC aproba solicitarea firmei de suspendare a licitaţiei până la judecarea pe fond a celor sesizate în documentaţia de atribuire.

4.000.000 de euro – valoarea contractului

Licitaţia pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare are o valoare estimată de 12,9 milioane de lei plus TVA. Firma sau consorţiul de firme care va câştiga contractul va semna un contract pe o perioadă de opt ani, ceea ce înseamnă că valoarea cheltuielilor publice anuale va fi de aproximativ două milioane de lei.

Sursa: gds.ro

You can leave a response, or trackback from your own site.
eXTReMe Tracker